Kurser

Baggrund som lektor ved Beijing Universitet for TCM med speciale i gynækologi har Qunhui Mao en bred og dyb forståelse for fertilitetsområdet inden for både TCM og vestlig medicin.

Hun har siden 2000 behandlet barnløse kvinder med en høj stabil succesrate. I dag kommer ca. 90 % af hendes klienter for behandling mod barnløshed. Siden 2006 har hun årligt afholdt kurser over emnet “Akupunktur og Barnløshed”. Efter mere end 30 år inden for TCM verden har Qunhui Mao udviklet sin egen akupunkturprotokol for behandlingen af barnløshed, som hun løbende opdaterer med den nyeste research.

Der er en del af akupunktører som undervejs har sendt spørgsmål til mig vedrørende deres akupunkturbehandling af fertilitet, og vil gerne have fordybet deres viden i dette område. F.eks. hvordan bruger vi elektro-akupunktur for lav æggereserve? Hvorfor får kvinder med hormonindtag mere hårvækst? Hvorfor er succesraten for fryseæg højere end friske æg? Hvorfor har kvinder under nedereguleringen forsinket menstruation?

Hun holder kurser om akupunktur og barnløshed med opdateret viden.

Venligt kontakt mig på info@mao.dk for yderligere information.

Mao underviser
allergi kursus
Kursus hos Mao akupunktur omkring fertilitet og barnløshed