Spring til indhold

Akupunktur kan bidrage til at genoprette en bedre balance i kroppen ved at stimulere kroppen til at danne mere serotonin og endorfin, samt forandre det autonome nervesystems forhold.

Der kan i mange tilfælde være hjælp at hente med akupunktur. Flere undersøgelser i ind- og udland viser, at akupunktur kan nedsætte kroppens stressniveau. Desuden beretter mange brugere om væsentlige forbedringer i deres samlede livskvalitet og velbefindende. Måske er det derfor hvert tredje danske hospital nu tilbyder akupunktur som supplement til forskellige lægelige behandlinger?
Skriv til info@mao.dk, hvis du vil vide mere om det.

Fakta

Stress er et begreb uden entydig definition eller diagnose
Blandt forskere og andre fagfolk er der ikke enighed om en entydig definitionen af stress, men ifølge international stresslitteratur arbejdes der især ud fra tre definitioner:

 1. Stress defineret som en tilstand i individet – for eksempel anspændthed, irritabilitet, uvished, ængstelse eller ophidselse.
 2. Stress defineret som forhold i omgivelserne – for eksempel høje krav, tidspres, trusler, tab eller fare.
 3. Stress defineret som relationen mellem forhold i omgivelserne og individet. Typisk taler man om, at kravene fra omgivelserne overstiger individets ressourcer.

Stress i tal

 • Ca. 430.000 danskere – svarende til 10-12 % – har symptomer på stress hver dag.
 • Op mod hver fjerde sygemelding i Danmark skyldes stress. Det svarer til 35.000 sygemeldte danskere hver dag.
 • Mellem 250.000 og 300.000 danskere lider af alvorlig stress.
 • Hvert år dør 1.400 som følge af arbejdsrelateret stress.
 • Stress koster Danmark 14 milliarder kroner om året i form af sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsnet.
 • Stress fører til 30.000 hospitalsindlæggelser.
 • Stress er årsag til en halv million henvendelser i almen praksis hvert år i Danmark.
 • I følge WHO bliver stress en af de væsentligste år ager til sygdom i 2020.

Kilde: www.stressforeningen.dk

Et liv med stress

I små korte doser er stress en naturlig og sund reaktion (fight eller flight), der gør det muligt for os at overkomme ekstraordinære situationer. Hvis man udsættes for en stressor gennem længere tid, får kroppen ikke tid til at genoplade. Kroppens systemer bliver udmattet. Er din dag fyldt med stress, risikerer du at udsætte dig selv for stress-relaterede sygdomme. Årsagen til, at man får stress, er ofte, at man igennem længere tid føler, at man ikke kan indfri de forventninger, der stilles til én – enten af én selv eller omverdenen. Stress kan både give fysiske og psykiske symptomer så som allergi, barnløshed, smerter, hjertebanken, maveproblemer, søvnløshed, rastløshed, udbrændthed, manglende sexlyst, koncentrationsbesvær og i værste fald depression. Stress kan også give forhøjet blodtryk og dermed alvorlige hjerte- og kredsløbssygdomme. Lider du af et eller flere af disse symptomer, er det vigtigt, at du søger læge – da stress også kan være symptom på andre sygdomme.